Planificarea unei călătorii în străinătate presupune, în primul rând, o informare corectă asupra condițiilor de intrare și regimul de ședere din țara de destinație.
Fie că vorbim de condiţiile privind traficul auto, legislaţia vamală, utilizarea cărţilor de credit, sau regimul de călătorie al animalelor de companie, cetăţenii români trebuie să ţină cont de faptul că există anumite particularităţinaţionale care trebuie respectate în funcţie de ţara în care se efectuează deplasarea.
 În acest sens, Ministerul Afacerilor Externe consideră că este necesar ca fiecare cetăţean român să conştientizeze riscurile asociate unei călătorii în străinătate şi să îşi asume în mod individual responsabilitatea pentru reducerea acestora.
 Prin intermediul rubricii “Sfaturi de călătorie”, Ministerul Afacerilor Externe îşi propune să pună la dispoziţiacetăţenilor români care doresc să se deplaseze in străinătate câteva informaţii utile de călătorie pentru majoritatea statelor lumii.
 Pentru a preveni apariţia unor situaţii neplăcute, este recomandat ca cetăţenii români să se informeze asupra reglementărilor specifice statului în care urmează să călătorească!
Atenţie! Pentru a veni în sprijinul cetăţenilor români care doresc să călătorească in străinătate, Ministerul Afacerilor Externe, prin intermediul DirecţieiRelaţii Consulare, monitorizează şi actualizează în permanenţăinformaţiile cuprinse în cadrul rubricii „Sfaturi de călătorie” şi „Vize şi Servicii consulare”.

Recomandări generale pentru cetăţenii români care doresc să călătorească în străinătate:

>Procuraţi-vă un ghid de călătorie pentru destinaţia aleasă.

>Informaţi-vă asupra situaţiei de securitate din zonă.

>Accesaţi periodic pagina web a Ministerului Afacerilor Externe, rubricile „Sfaturi de călătorie” şi „Vize şi servicii consulare”.

>Consultaţi ghidurile de călătorie puse la dispoziţie de către Ministerul Afacerilor Externe la rubrica Sfaturi de călătorie » Ghiduri de călătorie.

>Verificaţişi alte informaţii oficiale furnizate de instituţii ale statului român (Poliţia de Frontieră, etc.) precum şiinformaţii oficiale furnizate de autorităţileţării în care doriţi să vă deplasaţi.

>Pentru obţinerea unor informaţii turistice suplimentare, vă recomandăm să consultaţiinformaţiile oficiale furnizate de autorităţile statului în care doriţi să vă deplasaţi.

Odată ajunşi în ţara de destinaţie, cetăţenii români sunt sfătuiţi să se adreseze misiunilor diplomatice sau consulare ale României şi să îşianunţeprezenţa în zonă, comunicând astfel propriile coordonatele pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.
Atenţionăm cetăţenii români care ignoră avertismentele MAE şi se deplasează în zone de risc că îşi asumă propria răspundere şi vor suporta consecinţele unor astfel de călătorii, având în vedere că posibilităţile de intervenţie a misiunilor diplomatice în astfel de zone sunt reduse.
În cazul în care cetăţenii români se confruntă totuşi cu o situaţie deosebită, misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României sunt pregătite să acorde, în conformitate cu legislaţia în vigoare, la cerere sau din oficiu, atunci când situaţia o impune, consultanţă de specialitate şiasistenţă consulară.
Ţineţi cont de faptul că informaţiile prezentate în această rubrică au însă numai caracter informativ. Ele nu angajează răspunderea ministerului, pentru eventualele prejudicii suferite pe timpul călătoriei sau al şederii în străinătate. Fiecare cetăţean român trebuie să fie conştient de faptul că riscuri de securitate sau de altă natură sunt prezente oriunde în lume şi că trebuie să îşi asigure în mod individual măsurile de protecţie necesare.

Sfaturi utile

>Consultaţi periodic site-ul Ministerului Afacerilor Externe (www.mae.ro), secţiunea “Condiţii de Călătorie”

>Respectaţi regimul de şedere, limitele de valabilitate ale vizelor sau ale permiselor de şedere, după caz. În acest sens, verificaţi rubrica „Vize şi servicii consulare”

>Consultaţi Ghidul Servicii Consulare - conţineinformaţii utile care vă pot ajuta să fiţi în siguranţă atunci când vă aflaţi în afara ţăriişi să rezolvaţi o serie de situaţii nedorite şi neprevăzute care pot apărea pe parcursul călătoriei dumneavoastră.

>Informaţi-vă asupra situaţiei de securitate din ţara de destinaţie! În acest sens, verificaţi rubrica „Avertismente de călătorie”

>Aveţi grijă ca documentele de călătorie să fie valabile şi în bună stare!

>Este indicat să aveţi cu dumneavoastră, în afara unui document de călătorie valabil şi un act de identitate (preferabil cu fotografie – exemplu permisul de conducere).

>Înregistraţi-vă la cea mai apropiată misiune diplomatică în cazul în care călătoriţi în zone nesigure sau îndepărtate. În acest fel, veţi putea fi localizat şi ajutat în caz de nevoie.

>Evitaţi implicarea în demonstraţii sau manifestări de stradă în ţările vizitate;

>Indiferent de zona de destinaţie, păstraţi documentele, lucrurile de valoare, biletele de călătorie, banii şicărţile de credit în locuri sigure şi nu le expuneţi în mod vizibil asupra dumneavoastră sau în maşini;

>Evitaţi deplasarea în zone periculoase!

>Procuraţi-vă un ghid al ţării în care mergeţi.

>Respectaţi legislaţia locală! Cetăţenii români aflaţi pe teritoriul altor state se supun jurisdicţiei acelor state şi sunt responsabili pentru orice încălcare a legilor sau regulilor locale. Oricât de diferite sunt legile sau regulile străine faţă de cele existente în România, respectarea lor este obligatorie şi vă asigură liniştea, confortul şi demnitatea faţă de autorităţile locale. Responsabilitatea respectării legilor în străinătate şi cea a asigurării reprezentării în justiţie în cazul instituirii unor proceduri judiciare revine în mod individual fiecărui cetăţean român.

>Sunteţi responsabili pentru orice încălcare a legilor locale, chiar dacă nu le cunoaşteţi;

>Respectaţitradiţiileşi obiceiurile locale. Unele comportamente sociale pot intra sub incidenţa legii penale a ţării respective;

>Cereţi permisiunea localnicilor pentru a-i fotografia sau filma;

>Asiguraţi-vă că aveţi la dumneavoastră mijloace financiare suficiente pentru întreţinerea proprie şi a membrilor de familie, după caz.

>Dacă călătoriţi cu avionul, informaţi-vă în legătură cu produsele pe care le puteţi lua în bagajul de mână.

>Nu vă angajaţi să transportaţi bagajele unor persoane necunoscute. Există riscul ca acestea să conţină produse interzise, iar dumneavoastră veţi suporta consecinţele legii!

>Consultaţi Ghidul de transport aerian - conţineinformaţii utile cu privire la drepturile dumneavoastră în cazul în care călătoriţi cu avionul.

>În cazul călătoriilor cu autobuzul/trenul, fiţiatenţi la bagajele dumneavoastră pe întreaga durată a călătoriei;

>În cazul în care doriţi să călătoriţi cu animale de companie, vă recomandăm să vă informaţi asupra documentelor de călătorie necesare pentru acestea!

> În cazul în care vă aflaţi în dificultate în străinătate, contactaţi ambasada sau consulatul României pentru a putea beneficia de asistenţă consulară de specialitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare.